Bedrijven

Schuldsanering bedrijven

November 14, 2018

Bent u eigenaar van een eenmanszaak, maat in een maatschap, vennoot in een vennootschap of vrije beroepsbeoefenaar? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden uit uw onderneming.

Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u een beroep doen op schuldsanering en schuldhulpverlening. Dit kan bij de gemeente of, als dit niet lukt, bij de rechtbank.

Hoe werkt vrijwillige schuldsanering?

Bij vrijwillige schuldsanering krijgt u schuldhulpverlening. De schuldhulpverlener is van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), de sociale dienst of een gespecialiseerd bedrijf. De schuldhulpverlener helpt u een oplossing te zoeken voor uw schulden met uw schuldeiser(s). Dit heet het minnelijk traject.

Minnelijk traject

In het Minnelijk traject maakt u eerst samen met schuldhulpverlening een plan van aanpak. Uw schuldhulpverlener berekent hoeveel u maandelijks kunt aflossen. Daarna doet de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel aan uw schuldeiser(s). Als uw schuldeisers akkoord gaan dan is het doel om uw schulden in 3 tot 5 jaar af te lossen.

Voor meer informatie over schuldsanering bedrijven bezoek dan snel de website van Oxyz.nl.

You Might Also Like